BG - Sofia: All-terrain vehicles

- Sofia, Bulgaria, Europe

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на 33 (тридесет и три) броя нови автомобила с висока прходимост тип „пикап“ за нуждите на поделение „Електроразпределение“

II.1.2)Main CPV code
34113200
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на 33 броя нови автомобила с висока проходимост тип „пикап“; регистрация на 33 броя нови автомобила с висока проходимост тип „пикап“ в КАТ (Пътна полиция); гаранционно и техническо обслужване на 33 броя нови автомобила с висока проходимост тип „пикап“.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 980 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34113200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Франко склада на възложителя: 1220 гр. София, бул.„Стефансон“ № 5-А, РП Енергосекция София

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

Доставка на 33 броя нови автомобила с висока проходимост тип „пикап“, категория N1, с включени 2 комплекта автомобилни гуми за всеки от автомобилите — зимни и летни, монтирани на стоманени джанти, единият комплект е монтиран на автомобилите при доставката. Автомобилите следва да отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация. Регистрация на 33 броя нови автомобила с висока проходимост тип „пикап“ в КАТ(Пътна полиция) от името и за сметка на Възложителя. Извършване на гаранционното и техническото им обслужване за минимален период от 3 години или минимален пробег от 200 000 км, считано от датата на подписване на приемно-предавателен протокол.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Технически показатели / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Оценка по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“ / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Оценка по показател „цена“ за съответната оферта / Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 980 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Продължение от II.2.5)

Съгласно Наредба № Н-18/8.8.2016 г. на Министъра на МТИТС — за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства.

Click for more info
Contracting authority
DP „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
Location
Sofia, Bulgaria, Europe
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
Friday, August 24, 2018 12:00 AM
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Bulgarian
  • Join our community for FREE today!

  • Create and share your own profile

  • Join the discussions

  • Publish your own items

  • Subscription to our Weekly eNewsletter

your benefits?

Get connected with Mass Transit Professionals Worldwide

Create your account

Sign in with LinkedIn Close

FREE membership benefits

  • * create and share your own profile
  • * join the discussions
  • * publish your own items on Mass Transit Networkmanage news, jobs, tenders, companies, events, showcases, educations, associations and literature.
  • * subscribe to our weekly eNewsletter